Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 80m2 18tr/th full nội thất
Giá: 18 triệu/tháng
16:26:14 PM 18-11-2017

80 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 73m2 22tr/th
Giá: 22 triệu/tháng
16:23:56 PM 18-11-2017

73 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 91m2 48tr/th
Giá: 48 triệu/tháng
16:21:25 PM 18-11-2017

91 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 80m2 18tr/th
Giá: 18 triệu/tháng
16:19:03 PM 18-11-2017

80 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 80m2 26tr/th
Giá: 26 triệu/tháng
11:15:04 AM 18-11-2017

80 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 84m2 16tr/th
Giá: 16 triệu/tháng
11:13:02 AM 18-11-2017

84 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 68m2 14tr/th
Giá: 14 triệu/tháng
11:11:18 AM 18-11-2017

68 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 67,5m2 19tr/th
Giá: 19 triệu/tháng
11:09:24 AM 18-11-2017

67,5 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 70m2 18tr/th
Giá: 18 triệu/tháng
10:52:15 AM 18-11-2017

70 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Gold View quận 4 110m2 44tr/th 3PN
Giá: 44 triệu/tháng
10:49:05 AM 18-11-2017

110 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật