Tiêu chí tìm kiếm

Hình thức: Cho thuê
Danh mục: Cho thuê căn hộ chung cư
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 14,2tr/th 68,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 14,2 triệu/tháng
14:15:41 PM 25-11-2017

68,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 16,2tr/th 70,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 16,2 triệu/tháng
14:13:12 PM 25-11-2017

70,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 19,2tr/th 67,5m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19,2 triệu/tháng
14:09:53 PM 25-11-2017

67,5 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 44,2tr/th 110,2m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 44,2 triệu/tháng
14:07:39 PM 25-11-2017

110,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 18,2tr/th 80,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 18,2 triệu/tháng
14:05:26 PM 25-11-2017

80,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 20,2tr/th 80,8m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 20,2 triệu/tháng
10:13:03 AM 25-11-2017

80,8 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 19,2tr/th 80,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19,2 triệu/tháng
10:11:09 AM 25-11-2017

80,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 32,2tr/th 110,1m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 32,2 triệu/tháng
10:09:01 AM 25-11-2017

110,1 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 18,2tr/th 74,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 18,2 triệu/tháng
10:03:56 AM 25-11-2017

74,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 26,2tr/th 101,2m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 26 triệu/tháng
10:01:48 AM 25-11-2017

101 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh


Liên kết

Dự án nổi bật