Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 19,2tr/th 67,5m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19,2 triệu/tháng
14:09:53 PM 25-11-2017

67,5 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 44,2tr/th 110,2m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 44,2 triệu/tháng
14:07:39 PM 25-11-2017

110,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 18,2tr/th 80,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 18,2 triệu/tháng
14:05:26 PM 25-11-2017

80,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 20,2tr/th 80,8m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 20,2 triệu/tháng
10:13:03 AM 25-11-2017

80,8 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 19,2tr/th 80,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19,2 triệu/tháng
10:11:09 AM 25-11-2017

80,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 32,2tr/th 110,1m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 32,2 triệu/tháng
10:09:01 AM 25-11-2017

110,1 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 18,2tr/th 74,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 18,2 triệu/tháng
10:03:56 AM 25-11-2017

74,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 26,2tr/th 101,2m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 26 triệu/tháng
10:01:48 AM 25-11-2017

101 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 20,2tr/th 80,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 20 triệu/tháng
09:59:45 AM 25-11-2017

80 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 30m2 giá 7tr/th
Giá: 7 triệu/tháng
15:37:05 PM 24-11-2017

30 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật