Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 57m2 giá 18tr/th 2pn
Giá: 18 triệu/tháng
10:31:03 AM 16-11-2017

57 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 93m2 giá 19tr/th 3pn
Giá: 19 triệu/tháng
10:26:29 AM 16-11-2017

93 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 60m2 giá 15tr/th
Giá: 15 triệu/tháng
15:47:04 PM 15-11-2017

60 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 62m2 giá 15tr/th
Giá: 15 triệu/tháng
15:45:07 PM 15-11-2017

62 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 68m2 giá 15tr/th 2PN
Giá: 15 triệu/tháng
15:43:09 PM 15-11-2017

68 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 90m2 giá 20tr/th 3pn
Giá: 20 triệu/tháng
15:41:14 PM 15-11-2017

90 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 65m2 giá 11tr/th 2PN
Giá: 11 triệu/tháng
15:39:07 PM 15-11-2017

65 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 42m2 giá 12tr/th
Giá: 12 triệu/tháng
15:37:13 PM 15-11-2017

42 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 80m2 giá 15tr/th 2PN
Giá: 15 triệu/tháng
14:47:21 PM 15-11-2017

80 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 69m2 giá 19tr/th 2PN
Giá: 69 triệu/tháng
10:37:07 AM 15-11-2017

19 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật