Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 21tr/th 65m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19 triệu/tháng
10:45:36 AM 29-11-2017

65 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 19tr/th 50m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19 triệu/tháng
10:44:08 AM 29-11-2017

50 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 19tr/th 65m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 19 triệu/tháng
10:42:15 AM 29-11-2017

65 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 26tr/th 75m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 26 triệu/tháng
10:27:42 AM 29-11-2017

75 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office tại CC- The Tresor Quận 4 17tr/th 51m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 17 triệu/tháng
10:23:52 AM 29-11-2017

51 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 16tr/th 31m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 16 triệu/tháng
15:12:16 PM 28-11-2017

31 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 13tr/th 25m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 13 triệu/tháng
15:10:38 PM 28-11-2017

25 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 16tr/th 22m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 16 triệu/tháng
14:46:13 PM 28-11-2017

22 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 14tr/th 30m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 14 triệu/tháng
14:35:38 PM 28-11-2017

30 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 15tr/th 36m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 15 triệu/tháng
14:32:58 PM 28-11-2017

36 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật