Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 30m2 giá 9tr/th
Giá: 9 triệu/tháng
15:35:39 PM 24-11-2017

30 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 40m2 giá 10tr/th
Giá: 10 triệu/tháng
15:23:15 PM 24-11-2017

40 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 68m2 giá 14tr/th
Giá: 14 triệu/tháng
15:20:21 PM 24-11-2017

68 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 48m2 giá 13tr/th 2pn
Giá: 13 triệu/tháng
15:18:35 PM 24-11-2017

48 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 70m2 giá 15tr/th 2pn
Giá: 15 triệu/tháng
15:16:29 PM 24-11-2017

70 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 62,3m2 giá 15,3tr/th
Giá: 15,3 triệu/tháng
10:44:47 AM 24-11-2017

62,3 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 68,3m2 giá 15,3tr/th 2PN
Giá: 15,2 triệu/tháng
10:42:41 AM 24-11-2017

68,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 90,2m2 giá 20,2tr/th 3pn
Giá: 20,2 triệu/tháng
10:40:44 AM 24-11-2017

90,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 65,2m2 giá 11,2tr/th 2PN
Giá: 11,2 triệu/tháng
10:33:41 AM 24-11-2017

65,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn Office chung cư tại Dự án M-0NE Quận 7, Tp.HCM diện tích 42,2m2 giá 12,2tr/th
Giá: 12,2 triệu/tháng
10:31:26 AM 24-11-2017

42,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 7 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật