Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 15tr/th 32m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 15 triệu/tháng
14:30:22 PM 28-11-2017

32 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 14tr/th 26m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 14 triệu/tháng
10:39:58 AM 28-11-2017

26 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 28tr/th 15m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 15 triệu/tháng
10:38:32 AM 28-11-2017

28 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 22tr/th 39m2 LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 22 triệu/tháng
10:37:00 AM 28-11-2017

39 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 25tr/th 75m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 25 triệu/tháng
10:35:29 AM 28-11-2017

75 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 33tr/th 87m2 3PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 33 triệu/tháng
10:33:45 AM 28-11-2017

87 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- The Tresor Quận 4 24tr/th 56m2 1PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 24 triệu/tháng
10:32:13 AM 28-11-2017

56 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 16,2tr/th 84,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 16,2 triệu/tháng
14:17:41 PM 25-11-2017

84,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 14,2tr/th 68,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 14,2 triệu/tháng
14:15:41 PM 25-11-2017

68,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh

Cho thuê căn hộ tại CC- Riva Park Quận 4 16,2tr/th 70,2m2 2PN LH: 0909509345 DUYÊN
Giá: 16,2 triệu/tháng
14:13:12 PM 25-11-2017

70,2 m2
Cho thuê căn hộ chung cư
Quận 4 - Hồ Chí Minh


Dự án nổi bật